Översikt över Deltagarprofiler och -Hantering

I den här artikeln ger vi en översikt över funktionen för deltagarprofiler i vårt system. Deltagarprofiler fungerar som omfattande förråd som samlar nyckelinformation relaterad till deltagardata. Den här artikeln syftar till att guida användare genom de väsentliga aspekterna av att hantera och använda deltagarprofiler effektivt.

 

Samla nyckelinformation:

Deltagarprofiler fungerar som centraliserade nav för viktig deltagarinformation. Användare kan enkelt komma åt en deltagares information, status, taggar och varningar inom varje profil.

 

 

 

Datainmatning och hantering:

Användare har förmågan att ange och hantera viktig information såsom, nyckelinformation för deltagare, tilldelade taggar och notiser direkt på deltagarens profil

 

 

Kommunikationsverktyg:

Deltagarprofiler erbjuder en sömlös kommunikationsupplevelse. Användare kan skicka mejl, SMS och formulär direkt via deltagarens profil, vilket effektiviserar kommunikationsprocesserna.

För vidare information gå till artikeln här -

 

Omfattande information som ingår:

Deltagarprofilerna omfattar en mängd information för att förbättra användbarheten. Elementen består av bilagor, CVn, anteckningar, kontakter och jobbmatchningsattribut, vilket säkerställer en helhetssyn av deltagardata.

 

Anteckningar och kommunikationshistorik

Användare kan hålla reda på deltagarnas interaktioner genom att lägga till anteckningar under profilsidorna. Dessutom upprätthålls en kommunikationshistorik som erbjuder en kronologisk registrering av e-post, SMS och formulärkommunikation.


För vidare information gå till artikeln här -

 

 

CVn och Jobbmatchningsattribut:

Systemet stöder inkludering av deltagares CV och jobbmatchningsattribut under profilerna. Den här funktionen hjälper till med effektiv matchning mellan deltagare och jobb och effektiviserar rekryteringsprocessen.

 


 

För ytterligare information om funktionen Job Match-attribut, se den här artikeln här -


Bilage-hantering:

Deltagarprofiler tillåter användare att hantera olika bilagor, såsom dokument, CV:n och andra relevanta filer, vilket underlättar organiserad datalagring.

Dokument från filbiblioteket kan laddas ner från deltagarprofilen. Filbiblioteket är en sektion i administratörsinställningarna där vanliga dokument som välkomstpaket eller viktig dokumentation kan laddas upp. Detta skapar ett gemensamt arkiv med dokument som jobbcoacher kan ladda ner vid behov.

 

 

 

Contacts

Relaterade kontakter kan läggas till på deltagarens profil, dessa kontakter kan ha konfigurerade kontakttyper som hanteras i administratörsinställningarna. Information som relation, namn, mobilnummer och mejladress.


 

 

Förfrågningar

Förfrågnings-funktionaliteten har en intern Kanban-bräda och ett meddelandesystem som är isolerat inom systemet. Behörigheter för att hantera den här funktionen konfigureras i administratörsinställningarna.


För vidare information gå till artikeln här -

 

 

 

Individual Development Schedules:

Användare kan generera och se individuella utvecklingsscheman direkt under deltagarprofilerna, vilket säkerställer en centraliserad strategi för utvecklingsplanering.


För vidare information gå till artikeln här -

 

 

Kalender

Kalenderverktyget i Job Ready tillåter jobbcoacher att ha en oberoende kalender för deltagare som beskriver deras aktiviteter. Den här kalendern kan exporteras och delas med andra utanför Job Ready.

Kalendern kan visas i månad-, vecka-, dag-, agenda- och listformat. Kalendern visar varje timme på dygnet, inte bara vanliga arbetstider. Mallar för standardaktiviteter kan appliceras för deltagarkalendrar, dessa mallar konfigureras i administratörsinställningarna.

 

 

Decisions


 

För vidare information gå till artikeln här –

 

 

 

Peppol-integration

 

Job Ready har en integration med Peppol-systemet. Detta verktyg gör det möjligt att importera ordrar och fakturor, manuellt och automatiskt. Behörighet att se fakturor och ordrar bestäms av användarrollen, endast administratörs- och ekonominivåanvändare kan se ordar och fakturor.

 

För vidare information gå till artikeln här -


 

 

 

 

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis spelar deltagarprofiler en avgörande roll för att konsolidera och hantera deltagardata effektivt. Från grundläggande information till avancerade funktioner som hantering av bilagor ochutvecklingsplanering, deltagarprofiler erbjuder en omfattande lösning för effektiv deltagarhantering i vårt system. För mer informativ vägledning eller specifika frågor, utforska gärna våra helpdeskresurser eller kontakta vårt supportteam.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.