Administratörsinställningar: Påminnelseschema och Mall-konfiguration

Under administratörsinställningarna som går att nå via kugghjuls-ikonen om din användarprofil har en administratörsroll och har ”kan hantera administratörsinställningar” ifylld.

Konfigurering av påminnelsemall:

A black rectangular object with text 
Description automatically generated

Fördefinierade och återkommande engångspåminnelser kan konfigureras i administratörsinställningarna så de kan väljas när du skapar engångspåminnelser.
 

Information kan konfigureras som:

  • Uppgift – ett fritext-fält som kan användas för att beskriva syftet med påminnelsen
  • Dagar efter skapandet – sätter automatiskt datumet till x dagar efter skapande-datumet
  • Tilldelad – En förvald användare som den här påminnelsen är tilldelad, kan lämnas tom
  • Taggar – Om påminnelsetaggar är konfigurerade, kan de appliceras på dessa påminnelser

A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 

Tidigare skapade påminnelsemallar kan redigeras via penn-ikonen men kan inte raderas.

A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 

Konfigurering av Påminnelsescheman

Administratörer har möjlighet att konfigurera återkommande påminnelsescheman, funktionen är designad för att automatisera och förenkla påminnelseprocessen. Denna funktion bygger på förkonfigurerade påminnelsemallar, vilket möjliggör associering av specifikt innehåll och detaljer för varje påminnelse.

A black and white rectangular object with text 
Description automatically generated

Till skillnad från påminnelsemallar så har administratörer möjlighet till att radera påminnelsescheman, för att säkerställa ett dynamiskt och justerbart system som kan anpassas för organisationens behov.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.