Påminnelseschema

När du kan använda påminnelseschema

I Job Ready kan användare schemalägga en aktivitet som kommer inträffa mer än en gång för deltagare och arbetsgivare genom ett påminnelseschema.


Ett Påminnelseschema tillåter användare att planera aktiviteter, ställa in påminnelser och se de aktiviteter som är planerade att inträffa i framtiden. Denna funktion syftar till att avlasta arbetsbelastningen och att bättre informera användaren.

Hur du skapar ett påminnelseschema


För att skapa ett påminnelseschema kan användaren gå till deltagarens eller arbetsgivarens profil, där det kommer finnas en sektion på toppen av profilen som har alternativet Påminnelseschema


A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 

Användaren behöver fylla Ny Påminnelse-formuläret och klicka på Skapa Påminnelse. 

 

När ett Påminnelseschema har skapats kommer det synas under Aktivitetsström på deltagarens eller arbetsgivarens profil. Se nedan sektion för hur du fyller i Ny Påminnelse-formuläret.

 

Hur du fyller I Ny Påminnelse-formuläret

Datum

I detta fält kommer datumet för den första aktiviteten visas. Det ifyllda datumet kommer bli startdatumet för Påminnelseschemat

 

Tilldelad

Påminnelseschemat kommer automatiskt tilldelas användaren som skapar det i Tilldelad-fältet. Användaren har valet att tilldela påminnelseschemat till en annan användare i Job Ready.

 

Påminnelsen kommer visas under användares Påminnelse-widget på översiktssidan när datumet infaller.

 

Kommentar

Beskrivningen av aktiviteten för Påminnelseschemat kommer hamna under Kommentar-sektionen.

 

Upprepnings-alternativ

Det finns tre alternativ i Ny Påminnelse-formuläret att välja från som stödjer de vanliga variablerna för påminnelsekrav. Dessa tre alternativ är:

  1. Upprepa schema

Detta alternativ kan användas när aktiviteten bör inträffa på en specifik dag och/eller tid i veckan. I menyn, välj Ställ in schema. Upprepa-modalen, välj frekvens från alternativen Dagligen, Veckovis, Månatligen eller Årligen. Välj sedan vilken veckodag som aktiviteten ska inträffa och klicka Okej.

Till exempel, om en aktivitet ska inträffa varje månad på onsdagar, kan du i detta fält välja vilken onsdag i månaden den ska falla under, t.ex. första, andra eller tredje osv.

 

A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 

  1. Upprepa bara n gånger

     
    A white rectangle with black lines 
Description automatically generated

Det här fältet är ett alternativ som kan fyllas i om aktiviteten ska inträffa ett bestämt antal gånger över en period. Alternativet kan användas.
 Till exempel, om aktiviteten skulle ha inträffat varje månad på en onsdag i sex månader, skulle du fylla i 6 i det här fältet.

 

  1. Upprepa fram till

 
 

A white rectangular object with a black line 
Description automatically generated 


Detta alternativ kan väljas när aktivitetsschemat ska avslutas vid ett visst datum.

Till exempel, om aktiviteten ska inträffa varje månad på en onsdag fram till den 31 december 2024, ska du skriva in 25 december 2024 (alltså onsdagen den veckan) i det här fältet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.