Ställa in Påminnelser på Deltagarens profil

I Job Ready kan du ställa in en Påminnelse om en deltagare på deras profil. Påminnelsen tillåter dig att lägga till en kommentar och ställa in återkommande påminnelser.

 1. Leta upp den önskade deltagaren

  Klicka på ”Ny” och välj sedan ”Påminnelse” på deltagarens profil
 2. Du kommer då hamna på “Ny Påminnelse”-sidan. Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

  A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 3. Ställ in påminnelse-datumet genom att fylla i ”Datum”. Tilldela sedan påminnelsen till rätt person och lägg till en kommentar om den
   
 4. Du kan också ställa in ett Återkommande Schema genom att välja ”Ställ in schema”

  Välj frekvensen med en av följande: Dagligen, Veckovis, Månatligen eller Årligen. Skriv in antalet dagar som påminnelsen ska upprepas. Klicka sedan ”Okej”

  A screenshot of a computer 
Description automatically generated

 5. I ”Ny Påminnelse”-fönstret kan du potentiellt välja antalet gånger som påminnelsen ska upprepas och datum för när den ska upphöra.
   
 6. Klicka sedan på ”Skapa Påminnelse”

  Påminnelsen är nu skapad och du kommer kunna se den under Mina Påminnelser-sektionen på översiktsidan

  Påminnelsen kommer också synas på deltagarens profil.
   
 7. Under kolumnen ”Handlingar” kan påminnelsen sättas till slutförd genom att klicka på den gröna bocken. Den kommer då hamna under Slutförd-sektionen.

  Påminnelsen kan också raderas via den röda papperskorgen när den inte längre behövs.

    

A screenshot of a computer 
Description automatically generated

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.