Anpassningsbar Bevakningspanel - Översikt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  • Vad är Anpassad Bevakningspanel?
  • Sparade sökningar
    1. Exempel på sparad sökning
  • Skapa och redigera bevakningar i Administratörsinställningar
    1. Skapa en ny bevakning
    2. Redigera en befintlig bevakning
  • Användning av Bevakningspanelen

 

Vad är Anpassningsbar Bevakningspanelen?

Anpassningsbar Bevakningspanel är en panel som har gjorts tillgänglig för användare inom er organisation som grupperar poster från Job Readys listsidor med hjälp av den sparade sökfunktionen för att skapa Bevakningar mot specificerade kriterier.
 

Det är några steg som måste följas för att sätta upp detta. Det första steget, om du ännu inte har tillgång till den här funktionen, är att kontakta Job Readys Support-team eller din Customer Success Manager efter att ha läst följande artikel. De kommer att se till att er organisation är konfigurerad och redo att använda den här funktionen. Resten av stegen finns nedan.

 

Om du har funktionen aktiverad kan du märka vissa gränssnittsförändringar inom själva panelen. Vi har utvecklat designen av denna panel med en mer användarcentrerad design för att göra den lättare att följa.

 

Sparade sökningar

För att skapa en anpassad bevakning måste du vara en administratör eller användare med åtkomst till administratörspanelen.
 

Som administratör kan du skapa sparade sökningar på Job Readys listsidor som inte använder beräkningar för att bestämma ytterligare värden. Exempel på dessa listsidor är Deltagare, Arbetsgivare, Placeringar, Anteckningar och många fler.

 

Listsidor som använder beräkningar inkluderar Support- och Resultatspårare. Sparade sökningar från dessa sidor stöds för närvarande inte av Anpassade Bevakningsmeddelanden.

 

Eftersom dessa ska skapas som bevakningar vill du använda filter som har en uppsättning kriterier som kan tillåta att nya data läggs till (t.ex. ett datumintervall) samt datapunkter som kan ta bort poster från bevakningen, som en tagg eller en åtgärd.

 

Exempel på sparad sökning

Ett exempel på detta kan vara att en Deltagare har startat inom den senaste månaden (eller datumintervall relevant för idag, t.ex. de senaste 30 dagarna) tilldelad en specifik region som är inbjuden till Deltagarportalen.


A screenshot of a computer

Description automatically generated


När denna är sparad som en sparad sökning kan den sedan konfigureras som en Anpassad Bevakning.

 

Skapa och redigera bevakningar i Administratörsinställningar

Som administratör går du till Administratörsinställningarna via kugghjulet längst upp till vänster och söker eller navigerar i vänstermenyn för att hitta menyn för bevakningar.

 

Skapa en ny bevakning

För att skapa en ny bevakning klickar du på + -knappen längst upp på sidan. Här tas du till en popup-skärm där du kan ange detaljerna för bevakningen.

1. Ge bevakningen ett Namn som är relevant för det du försöker få användaren att göra.

2. Välj den Sparade sökningen som du skapade tidigare för att använda som kriterier för bevakningen.

3. Ange bevakningens Prioritet (BAU, Prioriterat, Kritisk). Detta kommer att spela en visuell roll senare vid användning av Bevakningspanelen.

4. Du kommer också ha möjlighet att välja en Tagg för bevakningen. Observera att detta endast fungerar för sparade sökningar för Placeringar och Deltagare.

5. Välj vilket Program det gäller. Observera att detta inte filtrerar poster till detta program, detta tillåter att bevakningen ses av användarroller som har åtkomst till detta program.

6. Välj de Användarroller som denna bevakning gäller för.

 

När detta är klart, klicka på Skapa Anpassad Bevakning. Bevakningen bör nu visas i listvyn.

 

[Screenshot]

 

Om en tagg som läggs till på en bevakning matchar en tagg i systemet kommer alla instanser av taggen inom systemet att tas bort.

 

Redigera en befintlig bevakning

För att redigera en befintlig bevakning klickar du på Redigera-knappen. Detta kommer att visa samma sida som när du skapar en ny bevakning.

 

Om en sparad sökning har tagits bort av den ursprungliga användaren kommer den sparade sökningen behöva skapas om annars kan bevakningen kan bli otillgänglig.

 

Användning av Bevakningspanelen

För att navigera till Bevakningspanelen klickar du på Bevakningar längst upp i vänstermenyn.


 

Du kommer då komma till Bevakningspanelen.


A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bevakningspanelen visar en sammanfattning överst på sidan av varje Prioriterade bevakningarna (BAU, Prioritet, Kritisk).

Du kan söka specifikt efter en Bevakning genom Namnet på bevakningen samt kunna se Bevakningar som är synliga för andra användare.

För att slutföra en bevakning kan du klicka på siffran bredvid bevakningen. Genom att klicka på den tar du dig till den sparade sökningen som är kopplad till bevakningen. Du kan sedan utföra uppgiften i bevakningen. 

 

Om du vill att bevakningarna ska vara reaktiva baserat på den användare som valts måste du tillämpa ett filter så som 'jobbcoach - aktuell användare'.

 

Detta och liknande alternativ resulterar i att det valda alternativet automatiskt väljer den för närvarande tilldelade användaren.

 

När dessa bevakningar är avslutade och de inte längre uppfyller sökkriterierna (för vårt exempel tidigare har vi laddat upp fakturan i utgiften), kommer detta att ta bort posten från den sparade sökningen och därmed ta bort den posten från vår bevakning på panelen.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.